Allegro d.o.o. Ljubljana je podjetje, ki daje poslovno okrilje dvema ustvarjalcema:

 

Ustvarjalne delavnice

Rada Kos v okviru Ustvarjalnih delavnic vodi šolo ročnih spretnosti, izdaja priročnike, prireja tečaje in izdeluje unikatna poslovna darila.

Spletno mesto: http://www.allegro.si/ustvarjalnice

 

Tadej Maligoj, informacijski arhitekt, v računalniški industriji razvija uporabniške vmesnike spletnih aplikacij.

Spletno mesto: http://www.maligoj.com

 

Naslov podjetja

Allegro d.o.o.
Cesta na Laze 10
1000 Ljubljana
Slovenija

E pošta: studio@allegro.si
http//:www.allegro.si

 

Poslovni podatki

Številka poslovnega računa je 02013–0014142225 pri NLB d.d.

Podjetje je registrirano pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enota v Ljubljani, pod številko 1/2826/00, SRG 2343/94.

Znesek osnovnega kapitala je 2.100.000 SIT.

Identifikacijska številka podjetja je SI27516334.